Barınma Desteği

“Träger der Freien Jugendhilfe” statüsüne sahip olan derneklerimiz, ek binalarında yer alan boş alanları 18 yaş altı mülteciler için barınma imkânlarına çevirebilirler. Yetişkin mülteciler veya mülteci aileler için söz konusu statüye ihtiyaç yoktur. Belediyeler, bu binaları mülteciler için sizin dilediğiniz bir süre için zaman zaman her türlü restorasyonunu üstlenmek suretiyle kiralama yoluna giderek acil ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadırlar. Özellikle sosyal hizmetlerde yer edinmeye çalışan İslami kuruluşlar olarak mevcut konjonktürü dikkate almak suretiyle bu alanda yer edinmek için şartlar oldukça müsaittir. Burada yapılması gereken, her iki-üç mülteciye bir uzman düşecek şekilde sosyal pedagoglar gözetiminde velisi olmayan çocuklar için küçük çaplı (eğer daha büyük binası olanlar varsa daha büyük çaplı) yurtlar açılması için adımlar atılmasıdır. Bu yurtlarda barındırılan gençlerin topluma kazandırılması bizim için büyük bir kazanç olacaktır. Aynı zamanda maddi giderlerin personeli de karşılayacak şekilde belediye kaynaklarından karşılanması suretiyle diğer hizmetlere de alan açılması önemli bir imkândır.

Örneğin Cuma günü camimizin bulunduğu şehre gelen ve mültecilerin ilk olarak kayıtlarının yapılarak yatacak yer temin edilen büroların kapalı olması nedeniyle bir sonraki mesai saatini beklemek zorunda kalan ve bu sürede evsizlerin barınaklarına götürülen mülteciler de olabilmektedir. Özellikle kadınların ve çocukların aralarında bulunduğu bu grupların üç geceliğine de olsa böylesi barınaklara gitmeleri çok da uygun olmayabilir. Böyle durumlarda misafirhaneleri olan camilerin bu tür aileleri geçici bir süre misafir edebilmesi mümkündür. Ancak burada hijyene dikkat edilmelidir. Uzun süren yolculuklarda bit, pire gibi asalakların camiye yayılmaması için bu durumda çarşafların kaynatılması, hemen yıkanma imkânı sunulması ve hatta kıyafetlerinin imha edilerek temiz kıyafetler verilmesi gerekir. Hafta sonu veya tatil günü biter bitmez, muhacirin ilk mesai saatinde kaydının yaptırılıp yurda teslimi gerekir. Resmi işlemleri yapıldıktan hemen sonra mültecinin diğer aile fertlerini getirebilmesi için bir ev bulması gerekmektedir. Muhacire ev bulmada yardımcı olunması insani bir vazifedir.

Ancak geçici diyerek misafirhanesi olmayan camilerde ibadet mekânlarında barındırmak sigorta ve diğer hukuki kurallar nedeniyle doğru değildir.