Duruşumuz

DİTİB, palyatif (ağrı dindirerek yaşam kalitesini artırıcı tedbirler) ve hospiz (ölümcül hastalar ve ailelerine manevi destek vermeyi esas alan  klinik bakım) hizmetleri kapsamında yapılacak kanun değişikliği öncesi, Federal Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili duruş ve görüş belirten bir metin hazırlayarak parlamentoda müzakerelerde dikkate alınmak ve değerlendirilmek üzere iletmiştir. Söz konusu metnin tamamına Almanca sayfada orijinal haliyle yer verilmiştir.

Özet olarak DİTİB, müslümanların bu hizmetlerden giderek daha yoğun faydalandığına, ancak kültürel ve dini hassasiyetlerin dikkate alındığı bakım hizmetlerinin henüz yeterli olmadığına dikkat çekerek, yasanın hazırlık aşamasında her türlü hizmet üretimi ve hizmet sunumunda bu açığın kapatılmasının gözetilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Özellikle müslümanlara manevi rehberlik hizmeti sunulması, hasta ve yakınlarına manevi destek, yaşlıların kendi dillerinde bakımı, tercüme desteği gibi dini ve kültürel hassasiyetleri dikkate alan çabalar ve personelin eğitimi konusunu da içine alan geniş bir yelpazede, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma teklifi ve talebinde bulunulmuştur.

Söz konusu yasalar hakkında burada bilgi verilmeye devam edilecektir.