Vasilik

Federal Alman Hukukuna göre (BGB- Madde 1781a Vereinsvormundschaft) hukuki statüye sahip bir dernek vasi olarak tayin edilebilir. Gönüllü olarak vasilik yapabilecek ugun bir kişinin olmaması ya da BGB Madde 1776’ya göre vasi tayin edilmişse, onaylaması halinde dernek vasi olur. (Fıkra 1). Vasilik tayini aile mahkemesi kararına göre yapılır (Fıkra 2). Dernek, vasilik vazifesini yapabilmek için çalışanları veya üyelerine başvurur.

Derneğin yanında veya karşısında ikinci bir vasi tayini söz konusu ise de bu durumda derneğin fikri alınır (Fıkra 4).

Kısacası kamu yararına tüzel kişiliğe sahip olan DİTİB dernekleri, aileden alınmak veya yalnız yaşamak durumunda olan çocuklara vasilik yapabilir. DİTİB dernekleri koruyucu aile olmaksızın da bu vazifeyi üyeler aracılığıyla üstlenebilirler. Bu durumda dernek, çocuğun hangi ailede veya merkezde kalıyor olursa olsun eğitimini ve hayat şartlarını yakından takip ederek çocuğun sağlıklı bir kişilik sahibi olması için çaba harcamaıdır, eğitimini ve sosyal hayatını yakından takip etmelidir. DİTİB cami dernekleri bu görevi üstlenmek üzere sorumluluk almaya hazır olmalıdırlar. Cemaatimiz de bu konuda teşvik edilmeldiri.

Mülteci çocuklar veya 18 yaşın altındaki velisi bulunmayan çocukların vasiliğini almak isteyenler içn muhatap, aile mahkemeleridir.