Biz kimiz?

850’si cami 941 üye derneği ile DİTİB, Almanya’nın en büyük çatı örgütü ve en güçlü dini cemaatidir.

15 Eyalet ve Bölge Birliği ve buna bağlı Kadın, Gençlik, Veli Birlikleri ve Yaşlılar Temsilcilikleri örgüt yapımızın parçasıdırlar. Federal Kadın Birliği ve Federal Gençlik Birliği’nin kuruluşundan sonra Veli Birliklerimiz ve Yaşlılar Temsilciliklerimizi de ülke genelinin kapsayacak şekilde çatımız altında örgütlenmesini tamamlamaya çalışmaktayız.

DİTİB Genel Merkezi, Alman hukukuna göre dini bir cemaat olarak Müslümanların dini hayatlarını yaşamaları için imkânlar hazırlamakta, organize etmekte ve birebir din hizmetlerini yürütmektedir. DİTİB ve DİTİB’e bağlı kuruluşlar öncelikli olarak din hizmeti sunmaktadırlar. Din hizmetlerinin de ötesinde dini vecibeler ve sorumluluklarımız gereği sosyal hizmetler de kuruluşundan bu yana DİTİB’in hizmet alanlarından birini oluşturmuştur.

Faaliyetler ağırlıklı olarak, cemaatimiz tarafından seçilerek kendilerine görev ve sorumluluk verilen yönetimlerin gönüllü hizmetleri ile gerçekleştirilmektedir. Cemiyetlerimizde yönetim kademelerinde en az 24.000 gönüllü hizmet vermektedir. Din Görevlilerimiz ise her türlü hizmetin kendilerinden beklendiği camilerimizde görev yapan yegâne maaşlı personel olmaktadır. Hem cemaat hem de kamuoyu, din görevlilerinden her derde deva olmalarını beklemektedir. Ancak sosyal hizmetleri sadece ilahiyatçılarla gerçekleştiremeyiz. Yüksekokul mezunu ilahiyatçılar olarak iyi bir eğitim almış olsalar da görev alanları ne uyum ne de sosyal hizmet değildir. Birinci derecede görevleri ibadetlere öncülük etmek ve cemaatin manevi ihtiyaçlarını gidermektir.

DİTİB, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile din hizmetleri bağlamında oldukça iyi bir işbirliği içinde çalışmakta ve Diyanet İşleri Başkanlığını dini otorite olarak kabul etmektedir. 2015 yılı itibarıyla 1007 din görevlimiz Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Türkiye’den gelerek Almanya’da görev almıştır. 935’i camilerde görev yapan ilahiyatçılarımızın 114’ü bayan din görevlisidir.

Din görevlilerimiz Türkiye ve Almanya’da düzenlenen hizmet içi seminerler ile farklı konularda aldıkları eğitimler ile görevlerine hazırlanmaktadırlar. Görevlilerimizin büyük çoğunluğuna Türkiye’de Goethe Enstitüsü tarafından Almanca öğretilmekte, Konrad-Adenauer Vakfı ile işbirliği halinde oryantasyon kurslarında Almanya’daki vazifelerine hazırlanmakta, ayrıca DİTİB işbirliği ile Türkiye’den gelmeden sosyal hizmetler, gençlik çalışmaları vb. konularda eğitilmektedirler. Almanya’da sosyalleşerek Alman lisesinden mezun olup Uluslararası İlahiyat vb. Programlarla mezun olan 23 ilahiyatçı da sözleşmeli personel olarak hizmetlerimize dâhil edilmişlerdir.

Bütün bu gayretlere rağmen, din hizmeti dışındaki diğer hizmet alanlarında ortaya çıkan ihtiyacı giderebilmek için profesyonel sosyal pedagoglara, pedagoglara, sosyal çalışmanlara ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Bazı üniversitelerin ilahiyatçıları hızlandırılmış kurslar ile sosyal hizmet uzmanlarına dönüştürme çabalarının doğru bir yöntem olduğu tartışmalıdır. Zira her iki meslek alanı da ayrı bir hassasiyet ve uzmanlık gerektirmektedir.

Sosyal ve Hayır Hizmetleri

Camilerimiz beşikten mezara kadar kapsayıcı dini ve sosyal hizmet sunmaktadırlar. Sosyal ve hayır hizmetleri hem İslam öğretisinin, hem de kuruluşundan itibaren cami derneklerimizin görev alanlarından olmuştur.

DİTİB, insanlığın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi ve bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerine destek vermeyi insani ve dini bir sorumluluk olarak görür. Bireyin toplumsal hayatta yer alabilmesi, sorumluluk alabilmesi için desteklenmesi, güçlendirilmesi ve hayat kalitesini artırıcı alt yapı imkânlarının sunulması, sosyal hizmetlerin temel prensiplerindendir. DİTİB, aile eğitimleri, eş ve evlilik danışmanlığı çocuk terbiyesinde velilerin desteklenmesini temel alan eğitim çalışmaları, Müslüman anaokulları açılması ve camilerde okul öncesi değerler eğitiminin yaygınlaştırılması, anne, baba ve çocukları güçlendirici hizmetleri önemsemektedir.

Kadınların sorunlarının çözümüne yönelik sosyal tedbirler, danışmanlık hizmetleri, eğitim çalışmaları da sosyal hizmetlerin kapsamındadır. Gençlere yönelik önleyici tedbirler, kişilik ve kimliği güçlendirici sosyal içerikli hizmetler ve gençlerin üniversitelerde örgütlenmelerine destek vermek ana çalışmalarımızdan birkaçını oluşturur. Yaşlılara ve engellilere yönelik danışmanlık ve farkındalık oluşturma çabaları, koruyucu ailelik sistemine yönelik faaliyetler sosyal hizmetlerimizin bir parçasıdır.

Mağdur insanların başvurdukları ve destek gördükleri merkezlerden birisi de DİTİB’dir.